search

Tin tức

Chiếc xe nâng Doosan thứ 100 được bàn giao trong năm 2018

Ngày 18 tháng 12, 2018

Xe nâng Doosan Việt Nam

Chiếc xe nâng Doosan thứ 100 được bàn giao trong năm 2018

4 chiếc xe nâng bàn giao cho đối tác - Công ty Anyone tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh vào trung tuần tháng 12 vừa qua đã đánh dấu quan trọng “Chiếc xe nâng Doosan thứ 100 được bàn giao trong năm 2018”.