search

Tin tức

Sản phẩm mới: Bộ hạn chế tốc độ xe nâng WT Safe

Ngày 21 tháng 05, 2020

Xe nâng Doosan Việt Nam

Sản phẩm mới: Bộ hạn chế tốc độ xe nâng WT Safe

Bộ hạn chế tốc độ xe nâng WT Safe giúp kiểm soát tốc độ xe nâng tốt nhất, hạn chế rủi ro và tai nạn khi vượt quá tốc độ, sản phẩm do TST nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.